Joanna Bilińska

doktor

Adres e-mail: j.bilinska@uw.edu.pl

Zainteresowania

język słoweński, leksykografia, językoznawstwo komputerowe, dygitalizacja, Text Encoding Initiative (TEI), korpusy językowe

Przebieg kariery naukowej

 • 2013 – doktor, Wydział Neofilologii UW, Katedra Lingwistyki Formalnej,
 • 2011 – magister, Wydział Polonistyki UW, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej,
 • 2006 – magister, Wydział Polonistyki UW, Instytut Języka Polskiego.

Publikacje

Artykuły

 • M. Ogrodniczuk, J. Bilińska, Z. Bronk, W. Kieraś, Multisłownik: Linking plWordNet-based Lexical Data for Lexicography and Educational Purposes, GWC 2018, The 9th Global WordNet Conference 8–12 January, 2018, Nanyang Technological University (NTU), Singapore.
 • J. Bilińska, M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz, Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830–1918. Badanie korpusowe (w:) M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska (red.), System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 15-31.
 • M. Derwojedowa, W. Kieraś, J Bilińska, M. Kwiecień,  Dynamika zmian fleksyjnych i ortograficznych między reformami 1830–1918  , „Język Polski”, Tom: XCVI Zeszyt: 1, 2016, s. 24-35.
 • J. Bilińska, M. Derwojedowa, W. Kieraś, M. Kwiecień Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918, (w:) Karpiński, Ł, P. Michałowski,  Komunikacja specjalistyczna, 11/2016, s. 149-161, 2016.
 • J. Bilińska, Windyjski i kraiński, czyli analiza cytatów słoweńskich w słowniku Lindego, (w:) Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), s. 38-43, 2016.
 • J. Bilińska, Dialekty słoweńskie w słowniku Lindego – próba charakterystyki, W: Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., Stępień, M. (Hrsg.) 2015. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 18. München – Berlin – Washington/D.C., s. 37-44. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 57.)
 • J. Bilińska, Dialekty i języki obce w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – zestawienie na podstawie wydania drugiego. „Prace Filologiczne”, LXVIII, s. 27-42.
 • J. Bilińska, Составление перечня сокращенных названий языков в рамках проекта дигитализации «Словаря польского языка» С.Б.Линде (w:) Информационные технологии и письменное наследие. El‚Manuscript-2012. IV научная конференция, Петрозаводский государственный университет, Ижевский государственный технический университет, Petrozawodsk, Iżewsk 2012, s. 34-43.
 • J. Bilińska, Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes (w:) I. Kosem, K. Kosem (red.), Electronic Lexicography in the 21st Century. New Applications for New Users. Proceedings of eLex 2011, Bled, 10-12 November 2011, Bled 2011.
 • J. S. Bień, J. Bilińska, R. Moszczyński, Towards linguistic analysis of computer messages in Polish and English, ,,Studia Kognitywne”, t. 8, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, 2008, s. 287-302.
 • M. Derwojedowa, M. Zawisławska, J. Bilińska, M. Głąbska, Nouns in the WordNet for Polish, ,,Studia Kognitywne”, t. 8, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN, 2008, s. 211-222.
 • J. Bilińska, Opis programu Kolokacje i możliwości jego wykorzystania (w:) Rozmaitości Językoznawcze 2. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa 2008, s. 37-48.
 • J. Bilińska, Opis weryfikacji fragmentu semantyczno-syntaktycznej bazy danych Semsyn. Czasowniki od ABONOWAĆ do AWANTUROWAĆ SIĘ (w:) Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Bielenin, M.Majdak, Warszawa 2005, s. 105-116.

Redakcja

 • Sens i brzmienie, (red.) M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, UKSW, Warszawa 2015.

Tłumaczenia

 • Tłumaczenie: Lou Burnard, Czym jest TEI?, (oryg.: What is the Text Encoding Initiative?, OpenEdition Press, Marseille 2014), dla DELab UW, Warszawa 2015.
 • Tłumaczenie: Primož Repar, Apokryf o Słowenii, „Tekstualia” 2012.
 • Tłumaczenie: Primož Repar, Zona, zakazane miejsce, „Tekstualia” 2012.
 • Tłumaczenie: Miklavž Ocepek, Możliwość metafizyki, konsultacja tłumaczenia Maciej Olszewski, „Tekstualia” 2012.
 • Tłumaczenie: Primož Repar, Odmowa porzucenia i gorycz pamięci. Tekst poświęcony pamięci Miklavža Ocepka, „Tekstualia” 2012.