Włodzimierz Pianka

doktor habilitowany, profesor UW

Adres e-mail: w.pianka@uw.edu.pl, w_pianka@hotmail.com

Zainteresowania

  • specjalność naukowa: słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne i porównawcze, onomastyka słowiańska
  • obecnie: składnia semantyczna, słowotwórstwo semantyczne (jako głęboka struktura składniowa), rekonstrukcja wczesnoprasłowiańskiego systemu morfologicznego

Przebieg kariery naukowej

  • 1954-1959: studia na Wydziale Filologicznym UW, kierunek bohemistyka, magisterium 1959,
  • doktorat 1966,
  • habilitacja na UW 1974,
  • habilitacja na Uniwersytecie Wiedeńskim 1985,
  • profesor UW 2003.

Publikacje