Magdalena Bogusławska

doktor habilitowana

Adres e-mail: m.boguslawska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

Przedstawicielka ISZiP w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia, członkini Rady Naukowej ISZiP.

Zainteresowania

Zajmuje się kulturą słowiańskich Bałkanów – przede wszystkim zagadnieniami związanymi z widowiskami kulturowymi, kulturą wizualną, współczesnymi praktykami artystycznymi oraz animacją kulturową. Nową sztukę krytyczną traktuje nie tylko jako przedmiot badań, ale także jako inspirację intelektualną. W ramach interdyscyplinarnego Zespołu Badań Kultury Komunizmu w Europie Środkowej i na Bałkanach realizuje projekty badawcze związane z fenomenem socjalistycznej Jugosławii. Za szczególnie interesujące uważa zjawiska z kulturowych, społecznych i artystycznych obrzeży–intelektualnym wyzwaniem są dla niej tematy nieoczywiste, alternatywne i peryferyjne. Sympatyzuje i współpracuje ze Stowarzyszeniami „Katedra Kultury”.

Uważa, że świat jest ciekawszy dzięki filozofii twórczej, wyobraźni i nonkonformizmowi chorwackiego artysty wizualnego, Mladena Stilinovicia, a także dzięki badawczym pomysłom i entuzjazmowi serbskich uczonych – Mileny Dragičević-Šešić i Miška Šuvakovicia. Lubi teksty Bruce’a Chatwina o podróżowaniu i sztuce, malarskie filmy Lecha Majewskiego, poczucie humoru Igora Grubicia, kawiarnio-księgarnię Magor w Skopju, wyprawy do wieloetnicznych wsi w Wojwodinie i czarną mokkę w Belgradzie, a w porze ciepłej jazdę na rowerze.

Przebieg kariery naukowej

 • tytuł magistra uzyskany na podstawie pracy Monografia spektaklu domowego Teatru Wiejskiego „Węgajty”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Osińskiego, obronionej w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1999/2000 – lektor języka polskiego na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii;
 • 2004 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Teatr i dramat południowosłowiański wobec tradycji widowiskowych regionu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego;
 • od 1.10.2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW,
 • 2016 – stopień doktora habilitowanego.

Granty badawcze

 • 2013-2015 Josip Broz Tito – od teatru władzy do teatru pamięci,grant nr 2012/05/B/HS2/04097, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu.
 • 2004-2007 Polska i Macedonia. Polska i Czarnogóra. Polska kultura w Macedonii. Polska kultura w Czarnogórze, grant finansowany przez MNiSW; kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski.
 • 1998-2002 Polacy w Bośni – Polacy o Bośni, projekt finansowany przez KBNkierownik grantu prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski.

Projekty naukowo-edukacyjne i animacyjne

 • 2007/2008 Slawista w przestrzeniach kultury, projekt naukowo-animacyjny, finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik wraz z Anną Kobylińską).
 • 2003-2005Tożsamość kulturowa mieszkańców Zatoki Kotorskiej – tradycje i przemiany, projekt badawczy doktorantów i studentów ISZiP (współorganizatorka i koordynatorka), realizowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Archeologicznych „NOVAE” w ramach projektu „Teuta” pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Dyczka, badania terenowe w Czarnogórze dofinansowane przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje

Monografie

Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Warszawa – Kraków 2015, ss. 465.

Teatr u źródeł. Dramat i teatr południowosłowiański wobec tradycji widowiskowych regionu, Warszawa 2006, ss. 286.

Współautorstwo książek

 • Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Warszawa 2009, ss. 414.
 • Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim, Małgorzatą Kryską, Norbertem Różyckim, Warszawa 2007, ss. 290.
 • Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim (red. naukowa) i Norbertem Różyckim, Warszawa 2003, ss. 285.

Redakcja tomów zbiorowych

 • Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, red. z Joanną Goszczyńską i Jasminą Šuler Galos, Warszawa 2016, ss. 384.
 • Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. z Zuzanną Grębecką i Robertem Kulmińskim, Warszawa – Kraków 2014.
 • Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. z Zuzanną Grębecką, Warszawa – Kraków 2013.
 • Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, z Zuzanną Grębecką i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Kraków – Warszawa 2012.
 • Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, z Zuzanną Grębecką i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Warszawa 2011.
 • Doświadczenie komunizmu a kultura popularna,z Zuzanną Grębecką, Warszaw 2010.
 • Bunt tradycji. Tradycja buntu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi K. Wrocławskiemu, współredakcja tomu z Grażyną Szwat-Gyłybową, Warszawa 2008, ss. 409.