Informacje bieżące

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
w roku akademickim 2018/2019
Rejestracja kandydatów
01.08.2018 – 16.09.2018
Egzamin z języka słoweńskiego
Dla kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka.
18.09.2018 godz. 12:00 
Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców
19.09.2018 godz. 11:00
Egzamin z języka serbskiego i czeskiego 
Dla kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka.
19.09.2018 godz. 11:00
Ogłoszenie wyników
21.09.2018 9:00
Przyjmowanie dokumentów
24.09.2018 – 25.09.2018           godz. 10:00 – 12:00 

W razie pytań związanych z rekrutacją prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

Rejestracja kandydatów na studia (IRK)