Most

Program mobilności studentów i doktorantów

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją części programu studiów poza macierzystym Uniwersytetem, zachęcamy do udziału w programie MOST!

Ruszyła kolejna rekrutacja w programie MOST, na semestr letni 2019/2020 roku. Zakończy się 30 listopada.

Most na Facebooku

Strona internetowa programu

Regulamin Programu MOST (pdf)

Osoby, które pragną pogłębić wiedzę o Programie MOST zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Uniwersyteckiej Komisji KształceniaBiura Spraw Studenckich.

Koordynatorką programu MOST jest w naszym Instytucie Anna Jakubowska.

Program MOST pozwala na odbycie semestralnych lub rocznych studiów na innym polskim uniwersytecie.

W ogólnych założeniach Program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

Dla kogo MOST?

Program MOST jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza uczelnią macierzystą.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.

Uczestnik Programu MOST ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący na danej uczelni program studiów. W ramach danego poziomu kształcenia student ma prawo skorzystać z oferty Programu MOST dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że okres kształcenia poza uczelnią macierzystą nie jest dłuższy niż rok akademicki.

W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST przysługujące stypendia (socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne) wypłaca studentowi lub uczestnikowi  studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.

Dokąd na MOST?

W organizacji programu uczestniczą uniwersytety będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnie przyjmujące uczestników Programu MOST zapewniają w miarę dostępności miejsca w domach studenckich.