Konferencja: Tito, „titoizm”, titoiści”

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. działający w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego organizuje 24 V 2018 r. konferencję naukową pt. Tito, „titoizm”, titoiści”.

Międzynarodowa konferencja naukowa Tito, „titoizm”,  „titoiści”, 24 V 2018

 

W czerwcu 1948 roku (w 2018 r. przypada 70 rocznica) doszło do ideologicznego i politycznego pęknięcia w bloku państw komunistycznych, gdy z grona krajów satelickich Kremla została wykluczona rządzona przez Josipa Broz Tito Jugosławia. Celem konferencji organizowanej przez Zakład Historii Najnowszej po 1945 Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest przypomnienie tamtych wydarzeń, postaci wodza komunistów jugosłowiańskich, problematyki tzw. titoizmu i titoistów, próba oceny skutków secesji Belgradu. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców zajmujących się problematyką Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, proponujemy też podjęcie następujących zagadnień:

-„Titoizm” jako jugosłowiańska wersja komunizmu czy „wypaczenie ideologiczne”,

-ideologiczne aspekty konfliktu Tito-Stalin i jego reperkusje w państwach bloku wschodniego,

-przejawy ideologicznej niezależności w polityce wewnętrznej i zagranicznej komunistycznej Jugosławii,

-jugosłowiańska emigracja polityczna i jej wykorzystanie przez ZSRR i podległych mu państwach,

-propaganda antyjugosłowiańska w ZSRR i krajach satelickich,

-zwolennicy Tito w państwach bloku wschodniego i ich działalność,

-działania struktur państwowych w bloku wschodnim wobec zwolenników „titoizmu”,

-społeczna recepcja konfliktu sowiecko-jugosłowiańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, postrzeganie odmienności Jugosławii w krajach satelickich Kremla,

-emigracja polityczna z państw bloku wschodniego w Jugosławii,

-„Titoistowska” i „antytitoistowska” propaganda na Zachodzie, postrzeganie Jugosławii przez Zachód.  

  

Konferencja odbędzie się 24 V 2018 (czwartek) w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, przy ul. Bankowej 11. Zgłoszenia tematów referatów prosimy nadsyłać do końca marca 2018 r. na adres:  mateusz.sokulski@us.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (obejmuje m.in. noclegi i wyżywienie)

W imieniu organizatorów:

Dr hab. Krzysztof Nowak                                                                                    

Dr Mateusz Sokulski

 

Posted in konferencje slawistyczne, ogłoszenia and tagged , .