Zagraniczne praktyki absolwenckie Erasmus

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)
Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2017/2018

17 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 12/18/SMPA/2017/2018)

1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
2. Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt na praktyce może zostać przedłużony bez stypendium, o ile student posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i rozpoczną ją przed 01.10.2018 r.
4. Miesięczne stypendium:
a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy;
b. 550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c. 450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,
Rumunia, Słowacja, Węgry.
5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez
wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności:
http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci , według kolejności rejestracji w poczcie
przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 068.
7. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Posted in ogłoszenia, stypendia.