Sesja zimowa 2021

Plan sesji zimowej 2021

Przedmiot Termin egzaminu  Egzaminator  Tryb (ustny/pisemny) Narzędzie

I rok licencjacki

 Wiedza o literaturze 300S-KL2WOLL 8.02.2021, godz. 15.30 dr hab. Danuta Sosnowska, prof, ucz. pisemny Google Classroom

II rok licencjacki

 Metody badań kulturowych, 3005-KL4MET 2.02.2021, od godz. 9.45 dr hab. Robert Kulmiński pisemny platforma Kampus
Typologia języków słowiańskich, 3005-KL4TYPO  11.02.2021, od godz. 9.00 dr Ignacy Doliński ustny Google Meet
Typologia języków słowiańskich, 3005-KL4TYPO  12.02.2021, od godz. 9.00 dr Ignacy Doliński ustny Google Meet

 I rok magisterski

Specjalność: bułgarystyka
Historia języka bułgarskiego z elementami gramatyki historycznej, 3005-KU6HJBUL   09.02.2021, od godz. 11:30 dr Ignacy Doliński ustny Google Meet
Literatura współczesna – Bulgaria, 3005-KU6LB  3.02.2021, godz. 11.30- 13.30 dr Sylwia Siedlecka ustny Google Meet
specjalność: bohemistyka
Historia języka czeskiego z elementami gramatyki historycznej, 3005-KU6HJCZ  4.02.2021, od godz. 13.15 prof. dr hab. Zbigniew Greń pisemny Google Classroom
 Literatura współczesna – Czechy, 3005-KU6LCZ 1.02.2021, od godz. 9.00 dr hab. Marcin Filipowicz ustny Google Meet
specjalność: serbistyka
Historia języka serbskiego z elementami gramatyki historycznej, 3005-KU6HJSER  10.02.2021, godz. 10.00-13.00 dr Jerzy Molas ustny Google Meet
Literatura współczesna – Serbia, 300S-KU6LSE 4.02.2021, od godz. 8.00 dr hab. Magdalena Bogusławska ustny Google Meet

II rok magisterski

specjalność: bohemistyka, słowacystyka 
Lingwistyka kulturowa dla slawistów, 3005-KU8LK  29.01.2021, od godz. 8.00 dr Milena Hebal- Jezierska, Lucie Saicovâ Rimalovà ustny Google Meet
Relacje międzykulturowe w regionie – Czechy i Słowacja, 3005-KU8RELC  2.02.2021, godz. 9.00 dr hab. Marcin Filipowicz, mgr Anna Kobylińska ustny Google Meet
specjalność: kroatystyka
Lingwistyka kulturowa dla slawistów- kroatyści, 3005-KU8LK  2.02.2021, godz. 13.00- 14.30 dr hab. Iliana Genew-Puhalewa ustny Google Meet
Relacje międzykulturowe w regionie – Bałkany, 300S-KU8RELB  5.02.2021, godz. 9.00 dr hab. Magdalena Bogusławska, dr Maciej Falski ustny Google Meet

Posted in ogłoszenia, zaliczenia, egzaminy.