Oferta 2019/2020

W nowym roku akademickim 2019/2020 Instytut otwiera nabór na specjalności:

1. na studiach pierwszego stopnia:

2. na studiach drugiego stopnia:

Wszelkich informacji na temat rekrutacji i studiów w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Komisja Rekrutacyjna udziela pod adresem rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/slawistykauw.