Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia

Książka Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia Krzysztofa Wrocławskiego, Magdaleny Bogusławskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest kolejnym – po opracowaniach Polacy w Bośni – Polacy o Bośni (Warszawa 2003) oraz Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze (Warszawa 2007) – z serii kompendiów poświęconych dziejom polskich zainteresowań kulturą poszczególnych regionów Słowiańszczyzny południowej, a także polskiej obecności na tym terenie i działalności związanej z kulturą i nauką. Praca została poświęcona Macedonii, która znajduje się aktualnie w szczególnej – złożonej pod względem politycznym, narodowościowym i cywilizacyjnym – sytuacji, w toku dynamicznego, pełnego dramatycznych zwrotów procesu formowania własnej etnicznej podmiotowości oraz państwowości po rozpadzie Jugosławii. Zgromadzony w książce materiał obejmuje publikacje ogłaszane w Polsce od okresu przynależności terytorium Macedonii do imperium tureckiego, a także wydawnictwa z czasu, kiedy ów region słowiańskiego południa wchodził w skład państwa jugosłowiańskiego, po rzeczy najnowsze. Książka zawiera bogate informacje bibliograficzne, opatrzone komentarzami oraz studia mające wprowadzić czytelnika w problematykę związków polsko-macedońskich, obejmujących współpracę na gruncie nauki (językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, etnologii i in.), a także kultury (literatury, teatru, filmu, sztuk plastycznych). Opracowanie Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia stanowi doskonałe źródło dla osób zajmujących się problematyką macedońską i szerzej, bałkańską – badaczy specjalistów, dziennikarzy, a także dla wszystkich sympatyków tego kraju.

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged , , .