Nagroda słowackiego MSZ dla prof. J. Goszczyńskiej

8 stycznia 2018 w hotelu Regent w Warszawie odbyło się uroczyste przyjęcie z okazji święta Dnia Powstania Republiki Słowackiej (1 stycznia), upamiętniające 25 lat istnienia państwa. Podczas obchodów Dušan Krištofík, Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce, wręczył profesor Joannie Goszczyńskiej dyplom uznania Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej za szczególne zasługi dla rozwoju przyjacielskich stosunków bilateralnych, przyznany z okazji 25 rocznicy powstania państwa. Pani Profesor jest autorką wielu monografii i opracowań naukowych poświęconych literaturze i kulturze słowackiej, tłumaczką, przewodniczącą Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, redaktorem naczelnym polsko-słowackiego pisma „Kontakty”, członkinią rad redakcyjnych słowackich czasopism „Slovenská literatúra“ i „Rak”.

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , .