Nowy numer „Smokinii”

Przedstawiamy Państwu kolejny numer „Smokinii” – pisma studentów i doktorantów warszawskiej bułgarystyki.

Bieżący numer pisma składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej BUŁGARYSTYKA OCZAMI MŁODYCH BADACZY, znalazły się teksty studentów i doktorantów będące pokłosiem międzynarodowej konferencji Bułgarystyka: reinterpretacje, która odbyła się w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW w listopadzie 2016 roku. Na część drugą: BUŁGARSKA POPKULTURA składają się wybrane teksty będące efektem rocznej pracy studentów i doktorantów w ramach konwersatorium Polsko-bułgarski warsztat dziennikarski z elementami przekładu, prowadzonego w roku akademickim 2016/2017 przez dr Sylwię Siedlecką i mgr Yordankę Ilievą-Cygan. Zapraszamy do lektury!

Posted in publikacje pracowników, wiadomości and tagged , .