Człowiek a kolej. Kurs mieszany Erasmus

Človek a železnice v kulturnĕhistorickỳch souvislostech 19.-21. stoleti

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 5.04.2024

Projekt jest przeznaczony dla studentów uczących się języka czeskiego lub słowackiego. Składa się z dwóch części.
Pierwsza odbędzie się w trybie online (12.04. – po południu), druga – stacjonarnie w Pardubicach (12.05. – wyjazd do Pardubic -18.05. – wyjazd z Pardubic).
12.04. po południu – należy wziąć udział w zajęciach online (wykład, ćwiczenia w języku czeskim lub słowackim).
12.05. -18.05 – jedziemy do Pardubic, gdzie biorą państwo udział w wykładach, ćwiczeniach i wycieczkach. Każdy (indywidualnie lub w grupach) musi przedstawić prezentację na temat odnoszący się do problematyki kolei.
Projekt jest finansowany z programu Erasmus. Ponadto otrzymują państwo 3 ECTS.

Tematy wystąpień

Študentske prace / prezentace – individualne nebo skupinove (do 3 osob)
Tematicke okruhy:
1. Kulturologicke aspekty železnice / vlaku v regionech
2. Umelecke reflexe železnice / vlaku
3. Vlak v každodennim živote človška
4. Žena a železnice
5. Svet pohledem železničare
6. Železnice a historicke zvraty
7. Využiti a zneužiti železnice, „ostre sledovane vlaky”
8. Modernizačm uloha železnice
9. Perspektivy železnice v globalizovanem svete
10. Vlastni temata študentu
Za učast ve všech častech a prezentaci – 3 ECTS Jazyky: primarne čeština a slovenština.

Program pobytu w Pardubicach

Off-line čast v Pardubicich: od 13. do 17. kvetna 2024, prijezd učastniku 12. kvetna 2024, odjezd 18. kvetna 2024.
12. 5. 2024. prijezd učastniku, ubytovani
13. 5. 2024. DEN 1: seznameni, prvni prednaška, prohlidka Pardubic s durazem na
mista spojena s Janem Pernerem a železnici
14. 5. 2024. DEN 2: Prezentace študentu, druha prednaška, prorrutam filmu a diskuze
15. 5. 2024. DEN 3. Treti prednaška a prezentace študentu, možna neformalni večerni poseženi
16. 5. 2024. DEN 4. Vylet do Lužne u Rakovnika do Muzea Ćeskych drah (cesta vlakem a metrem,
https://www.cdnostalgie.cz/expozice/muzeum/muzeum-cd/-37094/), možna take čtvrta prednaška (podle domluvy)
17. 5. 2024. DEN 5. Pośledni dve pfednaśky, shrnuti projektu, zaverečne poseženi
18. 5. 2024. odjezd učastniku

 Człowiek i kolej. Zasady kwalifikacji studentów do projektu

Posted in ogłoszenia, wiadomości, wydarzenia, zajęcia/dyżury and tagged , , .