Nowy Statut UW

1 października weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W jej wyniku Uniwersytet Warszawski uchwalił nowy statut.

UW a nowy Statut” to strona, na której Biuro Prasowe UW publikuje informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego statutu uczelni.

Znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Posted in wiadomości, wydarzenia.