ORCID – identyfikator naukowca

Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. Projekt Rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on precyzuje przepisy ustawy w tym zakresie, wskazując, że tym identyfikatorem ma być ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Wdrażanie identyfikatora ORCiD na UW

ORCID to darmowy, cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Będzie też niezbędny w procesie parametryzacji. Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, przygotował pakiet materiałów informacyjnych i instruktażowych na temat ORCID.

  • dedykowana strona internetowa BUW: www.buw.uw.edu.pl/orcid,
  • ulotka informacyjna: ORCID ulotka
  • „Naukowiec w sieci” – poradnik, w którym podpowiadamy w jaki sposób skutecznie zarządzać profilem ORCiD i jak zintegrować go z innymi systemami identyfikacji naukowca, w tym ResearcherID, Scopus Author ID. Poradnik można pobrać ze strony: www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Osoby do kontaktu ze strony BUW:

Maja Bogajczyk, Informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

Anna Książczak-Gronowska, tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl.

Posted in wiadomości, wydarzenia.