Warsztaty antydyskryminacyjne od 6.11

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu realizuje obecnie projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego UW – „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich”, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać sposoby reagowania na przemoc oraz nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry. Dowiedzą się również, gdzie można szukać wsparcia na uniwersytecie i poza nim, a następnie będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą w swoim środowisku, szerząc ideę równego traktowania. Czterogodzinne warsztaty będą prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim i rozpoczną się już 6 listopada.

Więcej informacji o warsztatach można znaleźć na stronie – www.wolontariat.uw.edu.pl/workshop lub bezpośrednio na stronie wydarzenia na Facebooku.

Posted in wiadomości, wydarzenia.