Kroatystyczne nowości literaturoznawcze

Wśród książek ofiarowanych naszej Bibliotece przez Ministerstwo Kultury Republiki Chorwackiej są publikacje z bardzo wielu dziedzin. I tak znajdziemy tu tom poświęcony antropologii ciała:

Tijelo u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zagreb 2017

 

 

 

 

 

 

„Niesynchroniczny” wybór wierszy i prozy wielkiej damy chorwackiej poezji, Vesny Parun (przez nią samą dokonany):

Vesna PARUN, Ja koja imam nevinije ruke. Asinkroni odabir. Zagreb 2010

 

 

 

 

 

 

 

Zbiór tekstów wydanych na jubileusz wielkiego mistrza chorwackiej prozy (i krytyka literackiego) Pavla Pavličića:

Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića. Zagreb 2017

 

 

 

 

 

 

Jeszcze jeden zbiór tekstów, tym razem traktujący o języku pisarzy chorwackich od renesansu do współczesności:

Sanja Vulić, Jedinstvo različtosti. Radovi iz hrvatske filologije. Split 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Monografię znanego chorwackiego historyka literatury poświęconą jugosłowiańskiemu laureatowi Nagrody Nobla z roku 1961:

Krešimir Nemec, Poetika Ive Andrića. Zagreb 2016

Posted in nowości biblioteczne, wiadomości and tagged .