Zwiedzając komunizm. Nośniki pamięci w dyskursie i praktyce

Serdecznie zapraszamy na prezentację projektu naukowego „Zwiedzając komunizm. Nośniki pamięci w dyskursie i praktyce turystycznej” zrealizowanego w ramach działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.

Spotkanie odbędzie się 4 czerwca (we wtorek), o godz. 15.00, w sali nr 215 w Starym BUW-ie na Kampusie Głównym UW.

Podczas objazdów naukowych w Warszawie, Nowej Hucie, Belgradzie, Jáchymovie oraz Sofii, uzbrojeni w zasadnicze dla turystyki kulturowej oraz upamiętniania komunizmu koncepcje, teorie pamięci zbiorowej, zagadnienia z zakresu ostalgii czy jugnostalgii, zebraliśmy materiał badawczy. Zetknęliśmy się pośrednio ze sposobami budowania przekazu turystycznego, w tym przede wszystkim z różnorodnymi formami prezentacji oraz strategiami tekstualnymi, służącymi włączaniu owego, często niechcianego, dziedzictwa komunizmu we współczesną świadomość społeczną i kulturową. Pole badawcze poszerzyliśmy także o problematykę osobistego doświadczenia komunizmu, w związku z czym do badań włączyliśmy również perspektywę współczesnych artystów wizualnych, przedstawicieli stowarzyszeń obywatelskich, a także przestrzeń postkomunistycznych blokowisk stanowiących mikrośrodowisko życia mieszkańców miast i przestrzeń pamięci. To zróżnicowane ujęcie umożliwiło uchwycenie rozmaitych modeli pamięci wpisywanych w opowieści (często uwzględniające turystę jako głównego odbiorcę) dotyczące komunizmu oraz socjalistycznej ikonosfery, obejmujące zarówno traumę, obsesję, jak i nostalgię.

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , , , , , .