Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii

W związku z objęciem Warszawy czerwoną strefą prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW wydał nowe zarządzenie dotyczące zasad funkcjonowania uczelni. Dokument określa m.in. tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz organizacji wydarzeń.

Zgodnie z zarządzeniem nr 233 rektora Uniwersytetu Warszawskiego zdalnie będą odbywać się:

  • zajęcia dla studentów i doktorantów (stacjonarnie odbywać się mogą wyłącznie zajęcia praktyczne),
  • egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe,
  • szkoły letnie dla studentów i doktorantów,
  • publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w których uczestniczy więcej niż 10 osób (dopuszcza się organizację wydarzeń stacjonarnych jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach),
  • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych,
  • egzaminy doktorskie i kolokwia habilitacyjne.

Organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu. Kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

Funkcjonowanie obiektów sportowych Uniwersytetu Warszawskiego zostaje zawieszone.

Szczegółowe informacje na temat działania UW w czasie pandemii zawarte są zarządzeniach 233 i 217 rektora UW.

Władze rektorskie podjęły działania w celu umożliwienia pracownikom wykonania dodatkowych testów na obecność koronawirusa. Więcej informacji na ten temat pojawi się w najbliższych dniach na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii

 

Posted in wiadomości, wydarzenia.