Metodologia w badaniach nad mniejszościami: Zeszyty Łużyckie nr 57

Najnowszy, 57. numer czasopisma „Zeszyty Łużyckie. Czasopismo o mniejszościach” jest już dostępny on-line.
Tematem przewodnim jest metodologia w badaniach nad mniejszościami. Redaktorzy, dr Milena Hebal-Jezierska i dr Ignacy Doliński, piszą tak: „Niniejszym tomem pragniemy uczcić pamięć Inicjatorki, Założycielki i długoletniej Redaktor Naczelnej naszego pisma, prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej (1930‒2020). Tematyka publikacji bezpośrednio nawiązuje do zainteresowań i badań naukowych Profesor Ewy Siatkowskiej (były to m.in. języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych), a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom badaczy w zakresie odnowy paradygmatów metodologicznych oraz ich redefinicji i rekontekstualizacji.”
Wszystkie artykuły są dostępne na stronie czasopisma.
Posted in wiadomości, wydarzenia.