Literaturoznawczy maraton, czyli studencka konferencja w Brnie

Już po raz dwudziesty pierwszy młodzi badacze literatury mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami w międzynarodowym gronie. Odbywająca się w tym roku w Brnie Studentská literárněvědná konference trwała dwa dni (27-28.04.2023 r.), a w jej trakcie wygłoszono 32 referaty! Prelegentami byli studenci i doktoranci nie tylko z Republiki Czeskiej, ale także ze Słowacji i z Polski.

Kinga Stanaszek na konferencji w BrnieISZiP reprezentowali Kinga Stanaszek (z referatem Motiv viny v románu Radky Denemarkové Peníze od Hitlera) oraz Igor Lewicki (Analýza motivu židovské matky v meziválečné poezii na příkladu srovnání tvorby českého spisovatele Jiřího Ortena a polského spisovatelé Maurycého Szymla).

– Zyskałem ogrom wiedzy i inspiracji dzięki udziałowi w różnych wykładach i dyskusjach – wspomina Igor Lewicki. – Konferencja była też doskonałą okazją do spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i nawiązania nowych kontaktów. Poznaliśmy m.in. osoby, które są zainteresowane współpracą z naszym Kołem Naukowym Slawistów UW – dodaje.

Igor Lewicki na konferencji w BrnieKinga Stanaszek podkreśla natomiast, że udział w konferencji był ważnym sprawdzianem umiejętności językowych. – Musieliśmy przygotować referat w języku czeskim, a następnie wziąć udział w dyskusji. Przysłuchiwali się nam m.in. czescy literaturoznawcy, którzy chętnie dzielili się swoimi uwagami. A pozytywny odbiór ze strony Czechów daje bardzo dużo motywacji do dalszego studiowania.

W trakcie dwudniowego wydarzenia odbyło się także autorskie czytanie poezji oraz spotkanie z czeskim twórcą komiksów i historykiem Tomášem Prokůpkem.
– Poza godzinami konferencji mieliśmy też okazję porozmawiać z docentem Davidem Drozdem, kierownikiem Katedry divadelních studií Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który miesiąc wcześniej odwiedził nasz Instytut. To również było inspirującym wydarzeniem – relacjonuje Kinga Stanaszek.

Posted in wiadomości, wydarzenia and tagged , , .